Professionele boomverzorging
BOMEN EN BOUWEN

Voordat de werken rond bomen beginnen zou iedere betrokken partij, aandacht moeten hebben voor enkele voorschriften tot behoud van de gezondheid van bomen op en rond een bouwwerf. Deze voorschriften kunnen gratis bij ons bekomen worden indien je in een vak zit met betrekking tot bouw en verbouwen. 

Bomen op een werkterrein dienen zodanig met geschikte materialen beschermd te worden (onverplaatsbare bouwhekken, palissaden, steigers) zodat beschadiging aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn.
Bij beperkte ruimte moet bescherming van de boomspiegel of minimaal een stambescherming aangebracht worden om zoveel mogelijk beschadigingen te voorkomen. Indien de voorgeschreven maatregelen niet toereikend zijn dan meldt de aannemer dit onmiddellijk aan de directie.

Binnen de kroonprojectie mogen geen bouw of directieketen staan. Tijdelijke bouwwegen binnen de kroonprojectie zijn uitsluitend toegestaan indien deze zijn voorgeschreven na afspraken met directie. Gebruik van rijplaten (beton, staal of hout) zijn dan noodzakelijk.

In de wortelzone is machinaal graven niet toegestaan. Slechts bij uitzondering en dan uitsluitend indien voorgeschreven (bestek) zijn ontgravingen, in handkracht uit te voeren, binnen de wortelzone mogelijk. Uitsluitend in overleg met de directie kunnen incidenteel wortels tot een doorsnede van 5 cm recht worden doorgezaagd. Dit moet wel vakkundig gebeuren, dus knippen en zagen en niet trekken en scheuren! Doorzagen van dikkere wortels mag nooit. 
Het in handkracht onderboren of ondergraven is wel toegestaan. Het al dan niet gestuurd onderboren van kabels en leidingen geniet de voorkeur.
Een bouwput of sleuf in de nabijheid van bomen mag niet langer dan drie weken open liggen. Bij grotere bemalingswerken dient een boomexpert een bevloeiïngsinstallatie te voorzien. Blootliggende wortels dienen beschermd te worden tegen uitdroging (d.m.v. vochtige doeken of wortelfolie) en in ieder geval zo snel mogelijk gedekt worden met grond. Bij vorst open sleuven aan de boomzijde direct afschermen.

Verdichting van de bodem d.m.v. verdichtingsmachines, (bulldozers, kranen...) en van transport is niet toegestaan binnen de kroonprojectie. Parkeren van auto's in dit gebied is evenmin toegestaan.

Bouwmaterialen opslaan en/of zand- en gronddepots inrichten binnen de kroonprojectie is evenmin toegestaan. Opslag van olie, brandstoffen en chemicaliÎn moet aan de wettelijke eisen voldoen; deze stoffen echter nooit binnen de kroonprojectie opslaan. Cement-,pleister- en verfresten dienen zorgvuldig afgevoerd te worden; lozingen in de bodem en/of oppervlaktewater is nooit toegestaan.

Deze afspraken kan u voor uw werf in posterversie krijgen mits een kleine bijdrage.
Vergeet niet dat elke beschadiging aan een boom onomkeerbaar is en daardoor de weg is opengezet voor aftakeling en eventueel sterfte in de komende 7 maand tot 7 jaar.