Mobirise Web Site Creator
BOMEN EN KEUZES

Waarom voor een boom in de tuin kiezen?

Bomen zijn hoogst aantrekkelijke planten.
Ze dragen bij tot vorm, hoogte en structuur in de tuin. Ze kunnen aantrekkingspunten creëren of juist een scherm vormen. Bomen hebben een zeer lange levensduur en vragen weinig onderhoud eens ze aanslaan. Ze trekken leven aan in de tuin zowel in de takken of op de grond rondom. Bomen zorgen ook voor beschutting en schaduw.

Het allerbelangrijkste naast uw persoonlijke smaak is te weten hoe groot een boom kan worden in uw leven en erna.

Verstandig als de verstandhouding met buren of nutsbedrijven/gemeentes goed moet blijven. Een veel voorkomend probleem bij sommige mensen die ons contacteren is hoe groot hun boompje geworden is : "ooit was het maar een scheutje aan de knie, en kijk nu! Het ding hangt hier over ons huis!" is bijna een standaardlijn geworden. Mijn antwoord is ook meestal standaard in termen van : " hoe zijn we zelf ?"
De vraag rijst dan dikwijls of we niet "even" een paar meter hier en daar kunnen inkorten, waarbij wij telkens weer de mensen moeten overtuigen hoe ongezond en soms fataal dat voor een boom kan zijn "zomaar" wat gesteltakken weghalen.
Onze tip is; informeer u goed over de toekomstige "gast" haar afmetingen, lees, kijk, ga naar arboretae of parken vergewis u van wat kan en meet uit.

De juiste boom op de juiste plaats.

De standaard acht meter afstand laten is snel verbrijzeld als men weet dat de kroondiameter van een duizend jaar oude eik 25 meter overspant!
Er zijn genoeg keuzes in de "kleine" bomenafdeling als alternatief indien u geen voetbalplein hebt aan de achterdeur. Naast grootte is standplaats (structuur en samenstelling) en geschiedenis van de plantplaats minstens even belangrijk bij de keuze van een boom en de werkmethode voor de aanplantvoorbereiding.
Een voorbeeld waarom geschiedenis belang heeft : een aantal ziektes worden door aardappelkweek (vroeger en nu) "gedragen" in de bodem.
Dit is misschien logisch, gezien de aardappel tot de nachtschadenfamilie behoort en die heeft dan weer de reputatie een bodemontgiftiger te zijn.
Door dit natuurlijk zuiveringsproces komen massaal bacteriën af op de afvalstoffen in de bodem en, weliswaar niet schadelijk voor mens of aardappel maar, bepaalde bomen in de buurt krijgen daardoor last van schimmels.
Vandaar dat er in nieuwe verkavelingen op gronden die vroeger als akkers fungeerden, soms bepaalde schimmels voorkomen. Dit is geen aanklacht tegen boeren (some of my best friends are farmers! ∞) doch enkel een schets van een probleem in ons immer krimpende ruimtelijke wereld.
Als conclusie naar boomkeuze toe moet men een aantal zaken kennen:

- de bodemgesteldheid (ph-graad, vochtigheid, geschiedenis, toekomst)
- de reden voor de boom (esthetisch, praktisch)
- de uiteindelijke boomgrootte en vorm ( tak/ bladgrootte en karakter, kleur)

Uiteindelijk kan dit zeer detaillistisch lijken maar is uiteindelijk bedoeld om een goede norm vast te leggen en uiteindelijk zo economisch te gaan werken.

Geen fouten brengt geen kosten na de aanplant, simpel.