Web Builder
WAT IS BOOMVERZORGING ...

De boom is een vacuümsysteem die op temperatuur reageert en zich vrij wiskundig voortbeweegt. Tast men het vacuümsysteem of het groeimodel van een boom aan, dan kan men de klok niet terugdraaien. Men kan een boom vergelijken met een Gauguin, Klein of Rothko, met dat verschil dat schilderijrestauratie verder staat dan de kunst van het genereren van levend materiaal.

Bomen hebben slechts een paar eisen, maar beperkt men hem in zijn vrijheid of groeiplaats dan kan hij vlug of traag aftakelen of stagneren. 
De oorsprong naar de studie van gevolgen van allerlei niveaus van schade bij bomen en de voorwaarden en triggers naar ziektes en aantastingen ligt ergens in de jaren vijftig in de VS. Op vraag van de houtindustrie had de regering een paar professoren gevraagd om de gevolgen van dunningen in houtvestersgebieden te onderzoeken. Bij de dunningen vielen vaak bomen op de stam van andere bomen die wel moesten blijven staan en veroorzaakten bij deze zo onomkeerbare schade tot sterfte toe, dus vanuit economische overwegingen besloot men research te doen naar wat men fout deed bij de dunningen.

Eén van die profs heeft zijn leven verder gewijd aan de theorie te verspreiden van wat een boom wel en niet nodig heeft. Dit zorgde voor een gepassioneerde generatie die een boom (boem) aan onderzoek en dataverzameling veroorzaakte in de jaren negentig.

Vandaag mede dankzij de globale kleine afstanden en het net is de uitwisseling aan gegevens en ervaring een verrijking voor ons vak. 
Wij worden het meest gevraagd voor boombescherming op bouwwerven en in een consulterende capaciteit in overleg met tuinarchitecten. 
Daarnaast gaan wij dood hout uit bomen halen wanneer nodig, dit vergt een speciale klimtechniek ofwel geven we een inzicht aan een klant over wat een verzwakte boom nodig heeft, inventarisatie behoort ook tot ons werk, dit geeft een beeld van een gebied hoe klein of groot, en vermakkelijkt de planning om te gaan onderhouden.