Website Maker
BOOMPROBLEEM UPDATE

De droge lente gevolgd door een zeer natte periode zorgde voor heel wat bacteriële ontwikkeling, in de zwakker staande bomen. Platanen hadden last van Gnomonia, fruitbomen hadden her en der last van krulziektes, en roest op de populieren leek niet zo erg of vorig jaar, en meeldauw was alom.


De hittegolf gaat heel wat slachtoffers claimen, de gevolgen gaan we in de lente 2004 zien en zijn niet om te keren, de boodschap bij hetzelfde scenario in 2004 is vooral bij beuken en bomen die op ruggen staan of plekken vanaf 2 meter hoger dan het gemiddeld niveau van het maaiveld rondom, ze van water te voorzien na een droge lente en vanaf dat de neerslag onder het gemiddelde ligt tot 15 sept. Wij hebben ondertussen ervaring in het plaatsen van verschillende boombevloeiingssystemen al dan niet geautomatiseerd en afgestemd op het plaatselijk verbruik van de bomen.


De wilde kastanjes hebben landelijk last van een mineurkever die het bladmoes begint op te vreten in juni en we hebben reeds een aantal creatieve oplossingen in positie, jammer genoeg is men reeds in Antwerpen begonnen aan de "opkuis" (lees rooien) van deze bomen. 

Het is een kwestie van de vijand te kennen en in het geval van de kever zijn er systemen die men kan gebruiken om hem te gaan inperken maar het helpt enkel als men dit breedschalig doet, en eigenlijk heeft de boom geen last van deze vreter, maar eerder de mens. Maar goed we zijn er om beiden te dienen.


Groot alarm! De eikenspintkever is gesignaleerd! U kent vast de Iepenziekte? Wel die wordt verspreid door de iepenspintkever, het moment dat we meer weten over de cyclus van de eikenspintkever, gaan we het potentieel drama moeten gaan indijken, het principe blijft ; zorg dat uw eik geen verzwakking meemaakt en geef hem wat extra mineralen en water u zult een weerbaardere boom hebben.


Meteo

Sinds 2003 nemen we steeds meer drogere lentes waar, dit zou een gevolg zijn van de activiteiten van de straalstroom die invloed heeft op ons weer.

Het gevolg was soms een nattere zomer.Gevolgen voor bomen:

Nieuwe aanplant van de afgelopen winter moet opgevolgd worden met water toedieningen.

Doordat u de boom als een "pomp" kunt beschouwen, is er een verhoogde concurrentie voor het beschikbare water, volgens Darwin gaan de zwaksten dan het onderspit delven, ttz magere standplaatsen, recente bodemveranderingen, of reeds kwijnende bomen gaan dringend ondersteuning nodig hebben.

Combineer de drogere lentes met de evolutie in de bouw ( niet te peilen bemalingswerken ) en niet in kaart te brengen fluctuerende grondwaterstanden in waterwinningsgebieden, dan begrijpt u meteen dat er behoorlijk wat x-factors in het spel zijn.

Slimme en zuinige bedruppeling technieken of simpele standplaats verbetering technieken kunnen steeds door ons voor uw bomen onderzocht worden, zorg er in ieder geval voor dat de bomen het nodige hebben in de lente om lange termijn problemen te vermijden.