Professionele boomverzorging
DE "ROOTS" VAN BOOMVERZORGING

Haagbeuk, wilg, es en eik 

Boomwerk om het eventjes zo te noemen, is ontstaan ergens lang voor de middeleeuwen. Het begon waarschijnlijk in deze streken bij de Kelten, Maar de tastbare bewijzen dateren van de middeleeuwse periode. Men kan zich voorstellen dat al de bloeiende grote steden destijds ver buiten hun muren in de bosrijke gebieden (van Gent tot Marseille) hectares met knotvelden hadden met haagbeuk, Wilg, es en eik als leveranciers van gereedschap tot bouw en heel het spectrum errond.

Naargelang de toepassing liet men de boom "schieten", ttz een tak voor een paar klompen duurde een jaar of vier/vijf (al naargelang de voet) of een partij dochterbalken in een harder hout, een jaar of tien, de aanbestedingstermijnen waren iets rekbaarder toen. 
Naarmate de industriële revolutie op toeren kwam verloor deze vorm van de houtindustrie zijn rotatie en werd het hout vervangen door ijzer en later door kunstoffen. Dennenbossen werden tot 1960 nog aangeplant om de mijnindustrie (stutpalen) te voorzien.

Het ander aspect van boomwerk is minder groots en eerder op toeval en traditie berust. Sinds het feodale systeem bestond hadden de lijfeigenen en boeren in de winter hun bezigheid met het knotten van de wilgen en de al te "woekerende" kruinen langs velden en wegen rondom "het kasteel" of plaatselijk landgoed waartoe ze behoorden. Hun concurrenten waren zigeuners die eigenlijk ook oorspronkelijk "boomverzorgers" waren want zij trokken langs de landgoeden en boden hun diensten aan om in ruil voor het hout (brandstof of handelswaar) de dode takken uit de bomen te slaan ( letterlijk ). Wat er ook van aan is, boomverzorging heeft een hele evolutie meegemaakt.

Nu leidt deze wetenschap ons meer en meer naar het onderzoek van bodem en blad, en preventie naar behoud toe van waardevolle bomen. Onze visie is er één van ondersteuning; geef aan een boom wat het nodig heeft en het zorgt voor de rest. Maar natuurlijk is elke situatie bijna anders en daar komt het oog en de hand van de meester aan te pas. Deze site is er gekomen om u in de eerste plaats te informeren en de "bomentaal" te laten groeien.